Andiatan näyteikkuna mainontaa. 

Myymälän visuaalisen markkinoinnin tavoitteet

Visuaalinen markkinointi perustuu yrityksen liikeideaan, markkinointisuunnitelmaan sekä tavoiteltuun mielikuvaan ja se toteuttaa yrityksen visuaalista linjaa.  

 

Miksi tarvitaan VM:ää eli visuaalista myynninedistämistä?  

Yritys hyötyy:

VM tuo tulosta, myynti lisääntyy, imago vahvistuu ja tuotekierto nopeutuu kun yrityksessä toteutetaan johdonmukaisesti visuaalista markkinointia käytännössä. Oikeanlaisilla toimenpiteillä myymälässä tuotteet saadaan osin myymään itse itsensä.

 

Asiakas hyötyy:

Kun kuluttaja kokee myymälän visuaalisesti miellyttävänä ja kiinnostavana,  hän ostaa runsaammin ja käyttää enemmän aikaa tilassa kiertelyyn.  Asiakas ostaa "silmillään". Visuaalisesti selkeässä myymälässä ostaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Kuluttajat toivovat yleisesti shoppailun olevan vaivatonta ja myymäläympäristön myönteisen.

 

Työtilat:

Visuaalisesti mieluisassa tilassa työteho paranee. Viihtyvyys lisääntyy ja työntekijät voivat olla jopa uudistuksiin pyrkiviä.

 

Visuaalisuudesta on hyötyä kaupallisesti, koska kuluttajan on helpompi hahmottaa myytävät tuotteet, kuten alla olevista kuvista näemme. Kysymys kuuluu, onko ostaminen helpompaa alakuvassa vai ei...

 

TILANNE ENNEN....

 

 JA JÄLKEEN.

 

       VM-Carpetin matto-osasto.